skip to Main Content

OPENBARE RUIMTE VOOR MENSEN

De openbare ruimte is de fysieke ruimte waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. Een prettige omgeving nodigt verschillende mensen uit tot ontmoeting en sociaal contact.

Bij elk project doen we onderzoek naar wat mensen beweegt, waarom ze bepaalde dingen doen of laten en hoe ze reageren op hun omgeving. Dit resulteert in passende ontwerpen, die de eigenheid van een omgeving versterken en waar mensen zich in herkennen.

 

ONTWERPBURO

Studio Papas maakt ontwerpen voor de publieke ruimte. Met een open en creatieve blik onderzoeken we hoe een gebied kan aansluiten bij de omgeving en bij de mensen die er gebruik van maken. Zo komen we tot uitnodigende ontwerpen die een gebied sociaal en fysiek versterken.

Daarnaast ontwerpen we aantrekkelijke speelpleinen die beweging en creativiteit uitlokken en die vooral voor veel pret zorgen. Het betrekken van kinderen bij het ontwerpproces geeft een positieve wederzijdse dynamiek, die een project op meerdere fronten ten goede komen.

KINDVRIENDELIJKE STEDEN

Gemeentes en overheden erkennen steeds vaker het belang van een kindvriendelijke buitenruimte. Ze realiseren zich dat aandacht hiervoor een belangrijke bijdrage kan leveren aan een goede gezondheid en ontwikkeling van kinderen. 

Voor kinderen zijn een aantal elementen, zoals verkeersveiligheid, groen in de wijk en informele speelruimte van belang in hun directe omgeving. Ontbreekt dit, dan neemt de kans op buiten spelen drastisch af. Voor kinderen zelf is dat zorgwekkend, maar ook voor de stad. Wij leveren een goed doordacht ontwerp, waarin kindvriendelijkheid op een subtiele manier in de wijk opgenomen wordt. Hierover delen we wereldwijd informatie via het netwerk Child Friendly Cities.

Back To Top