skip to Main Content

Schoolspeelplein ’t Carillon Gouda

De twee stenige lege pleinen maakten niet veel meer dan voetbal mogelijk. Dit beheerste dan ook met name het grote plein. Samen met de kinderen hebben we ons als opdracht gesteld om een plein te maken die voor alle kinderen leuk kan zijn met diversiteit in spel, materiaal en functie.

Het grote plein is het beweegplein geworden met een voetbalplek, een zelfbedacht klimtoestel en een klauterparcours en het kleine plein het bezinplein met klauterstenen, een moestuin en een buitenklas. Samen met de schoolleiding hebben we besproken om de regels aan te passen zodat alle kinderen op beide pleinen kunnen komen. Dat was vrij makkelijk mogelijk en levert voor de kinderen naast meer speelmogelijkheden, ook meer beweging en nieuwe ontmoetingen op.

Opdrachtgever:
Basisschool ’t Carillon

Partners:
Jantje Beton, IVN

Realisatie:
Exterum Gouda
Back To Top